Ønsker du å bli meddommer?

Vi ønsker innspill på personer som har lyst til å bidra som meddommer eller lagrettemedlem. Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Meddommere for perioden 2021-2024 skal velges våren 2020. Meld din interesse innen 1. april. 

HVA SLAGS OPPGAVER HAR EN MEDDOMMER? 

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Du får ikke lønn for å være meddommer, men du kan søke om tapt arbeidsfortjeneste og få erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Frostating lagmannsrett, Nordmøre Jordskifterett eller Nordmøre tingrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker. 

HVEM KAN BLI MEDDOMMER? 

Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. 

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Rindal kommune. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.

De som velges, skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Du finner mer informasjon finner på domstolenes sin hjemmeside. 

MELD DIN INTERESSE

Hvis du ønsker å være meddommer i Rindal for perioden 2021-2024 kan sende en epost til post@rindal.kommune.no eller telefon 7166 4700.
Vi ønsker å høre fra deg, enten du er ny eller har vært med tidligere. Alle som har vært meddommer tidligere må melde sin interesse for hver periode. 

Frist for å melde interesse er: 1. april 2020

Kontaktinformasjon

Rindal kommune
E-post
Telefon 71 66 47 00