Områderegulering Bjergin næringsområde, på høring mai-juni 2019

Formannskapet vedtok i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 den 24.04.2019 sak 036/19 at områdereguleringsplan for Bjergin sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å rydde opp i plansituasjonen, og legge til rette for ny næringsvirksomhet samt utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet. Planområdet består i dag av tre gamle planer og områder der reguleringsplan mangler.

Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Ragnhild Grefstad tlf 72 42 81 64 eller Rindal kommune ved Sivert Dombu tlf  957 85 911.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig innen 21.06.2019 til:

Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller post@plankontoret.net

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 13 MB)

 

Plandokumentene finnes i tillegg i kundemottaket i kommunehuset.