Økonomisjef

Vi søker en dyktig økonom som har lyst til å bli med oss inn i fremtiden

Det er 5 minutter til alt, sier vi her i Rindal. Også mellom jobb og fritid. Rundt deg har du hyggelige sambygdinger og en natur som gir gode opplevelser for store og små året rundt. Du får rett og slett mer ut av dagen her enn mange andre steder.

Vi søker en dyktig økonom som har lyst til å bli med oss inn i fremtiden

Stillingen er sentral og viktig i kommunens administrative toppledelse som del av rådmannens lederteam. Økonomisjefen har overordnet ansvar for kommunens økonomifunksjon, herunder budsjett, regnskap, finans, innkjøp, økonomiplan og handlingsprogram, og planmessig oppfølging og rapportering mot disse.


Arbeidsoppgaver

 • Lede økonomistyringen og rapporteringen i kommunen
 • Ansvarlig for budsjettarbeidet
 • Legge fram og saksbehandle saker fra økonomiområdet til politiske utvalg
 • Følge opp politiske vedtak og prioriteringer
 • Ansvarlig for kommunens eiendomsskattekontor
 • Ansvarlig for kommunens finansforvaltning og eierstyring
 • Følge opp og styre kommunens anskaffelses-/innkjøpsstrategi
 • Følge opp kommunens forsikringsavtaler
 • Delta aktivt i strategisk utviklingsarbeid i kommunen
   

Vi søker en person med

 • Høyere økonomiutdanning fra Høyskole/Universitet
 • Lang erfaring kan kompensere til en viss grad for utdanning
 • Lederutdanning/ledererfaring
 • Kjennskap til og gjerne erfaring fra offentlig sektor
 • Strategisk og operativ erfaring innenfor økonomiarbeid (planlegging, budsjettering, forvaltning og økonomistyring + controlleroppgaver og offentlig regnskap/finans)
 • Kunnskap og erfaring fra utviklingsarbeid i større organisasjoner, og god IKT forståelse
   

Personlige egenskaper

 • Viser gode evner til å samarbeide og engasjere
 • Er fleksibel og selvstendig
 • Viser evne til å være strategisk og analytisk
 • Er løsnings- og resultatorientert
 • Viser gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
   

Rindal kommune tilbyr

 • En strategisk og spennende lederstilling
 • Store muligheter til å bidra til kommunens utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger


Kontaktinformasjon og søknadshåndtering

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

 

For ytterligere informasjon og for å søke stillingen, se www.rindal.kommune.no eller www.headvisor.no.

Søknad sendes elektronisk på https://www.rindal.kommune.no/elektroniske-skjema/

Merk søknaden med saksnummer 18/452

 

Vår rådgiver i Headvisor, Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186, kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale.

For mer informasjon om kommunen kan også rådmann i Rindal kommune, Birgit Reisch, kontaktes på tlf. 911 12 469.

 

Søknadsfrist er satt til 20. august 2018.