Ny lokal forskrift om godtgjøring for folkevalgte - høring

Klikk for stort bilde 

Kommunestyret har vedtatt å sende ut på høring et forslag til ny forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Rindal kommune. Det er lovpålagt å ha en slik forskrift, og den erstatter reglementet som kommunestyret vedtok i 2019. Reglene er stort sett de samme.

Dette er dokumentene i saken:

Dokumentene er også tilgjengelige i kommunens kundemottak. Fristen for å sende inn svar på høringa er 25. mai 2020. Høringssvar kan sendes til post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Spørsmål kan rettes til Sivert Dombu, tlf 957 85 911.