Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer

vann - Klikk for stort bilde

Forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Rindal kommune er lagt ut til høring. Forslaget finnes også i kundemottaket i kommunehuset. Her er møteboka for driftsstyret, som har vedtatt høringa.

 

Høringsuttalelser sendes innen 01.01.2018 til post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal. 

Lokale firma i byggebransjen og personer som antas å bli særskilt berørt av det nye forslaget, blir også varsla med brev.

Gjeldende forskrift er gammel, og kommunen har nå gjennomgått og gjort flere tilpassinger for å oppfylle kravene i lovverket. Størst forandring blir ved at vi går over til å ha en fast del (abonnement) som beregnes for alle bygg som er koblet til kommunalt nett, og en variabel del (forbruksledd). Forbruksleddet beregnes ut fra bygningens bruksareal (BRA) eller etter målt forbruk med vannmåler, eller etter antall gjødseldyrenheter på landbrukseiendommer.

Kunder med stort vassforbruk vil få noe redusert gebyr, mens de med lågt forbruk vil få noe økt gebyr. 

Seksjonerte eiendommer med flere leiligheter/boenheter vil få forholdsvis stor økning i gebyrene ved at alle leiligheter får hvert sitt abonnement.

Nyordninga vil gjelde fra 1. april 2018.

Kontaktinformasjon

Nils Ole Evjen
Avdelingsleder VAFR
E-post
Mobil 913 10 789

Postadresse

Post- og besøksadresse:

Rindalsvegen 17

6657 Rindal