Navn på nye veier og endring navn hytteområde - høring

To nye veier i Rindal skal navnsettes.

Den ene
a) er en ny vei fra Nordlivegen inn til tiltenkt nytt boligområde kalt "Eventunet", og
b) stikkveg fra Lomunddalsvegen om Pelia/Pedersli.

Navnekomiteen i Rindal har kommet med følgende innstilling på veinavn:
a) Eventunet
b) Pelivegen 

I tillegg har navnekomiteen følgende innstilling på navn til nytt hytteområde i Svartådalen c) som tidligere har vært knyttet til adresseområde Helgetunmarka:
c) Svartådalen

Eventuelle innspill kan sendes:
- e-post til post@rindal.kommune.no  eller
- pr. post til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal

Svarfrist 01. februar 2022.

Spørsmål kan rettes til kulturleder på tlf. 957 70 482.

kart vei Eventunet (PDF, 484 kB)

kart omadressering Svartådalen (PDF, 4 MB)

kart Pelia (PNG, 203 kB)