Medisinstudent på legesentret

Rindal legesenter har en medisinstudent fra NTNU på hospitering i 6 uker fra 12.oktober til og med 20.november. 

Pasientene som er innom legekontoret i denne perioden må regne med å treffe henne, noen ganger er hun med på legetimen sammen med fastlegen, andre ganger tar hun pasienter på egenhånd. Det er alltid fastlegen som har ansvaret og bistår ved behov. 

Med vennlig hilsen Agnethe Halgunset, fastlege ved Rindal legekontor.