Kvelds- og helgejobb på Rindalshuset og biblioteket

Rindalshuset og Rindal folkebibliotek søker etter personer som ønsker å jobbe ettermiddag/kveld og helg. Arbeidsoppgaver er blant annet knyttet til skranke bibliotek, vakt svømmehall, kiosk- og billettsalg og yte god service til våre kunder og publikum. Det kan også bli gitt oppgaver innen kinodrift. For vaktoppgaver i bassenget vil livredningskurs og øvrig opplæring bli gitt. 

Søker bør være fylt 18 år.

Tilsetting på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn etter avtale/i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Opplysninger om stillingen fås ved å kontakte avdelingsleder ved Rindalshuset  Kari Mette Skjølsvold, tlf. 91579282, e-post: Kari.Mette.Skjolsvold@rindal.kommune.no

Det skal ikke sendes inn attester og vitnemål sammen med søknaden. Disse blir etterspurt ved evt. intervju og tilsetting.

Søk elektronisk på https://www.rindal.kommune.no/elektroniske-skjema/        

Merk søknaden med saksnummer 18/68

Søknadsfrist: 23.01.2018