Kunngjøring av "Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning"

Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022 for Rindal kommune ble vedtatt av driftsstyret 28.08.2018.

Les mer her.