Koronavaksine til ungdom født i 2004 og 2005

Som kjent er det nå bestemt at ungdom født i 2004 og 2005 skal få tilbud om koronavaksine. 

Dette er ungdom som stort sett går på videregående skole i annen kommune. Av praktiske årsaker vil det være enklest at man får vaksine der man går på skole, og dette vil bli organisert i de ulike kommuner i de neste ukene.

Vi har nå noen få ledige timer til vaksinering 26/8 kl 15.30 og 16.00, og åpner derfor opp for at denne gruppen som bor i Rindal kan melde seg opp til time nå.

Dette gjøres ved å sende e-post til korona@rindal.kommune.no innen kl 2100 idag 25/08.

Vi trenger da navn og mobilnummer på de som ønsker vaksine.  Det er først til mølla, og dere får en bekreftelse på epost og sms til oppgitt mobilnummer.

For de ungdommene som enda ikke er fylt 16 år, må foreldrene samtykke til vaksineringen.

Samtykkeskjema ligger her

Skriv ut og ta med til vaksineringen.

Husk munnbind ved oppmøte!