Kompensasjonsordning for juni, juli og august

Husk fristen 31. oktober for kompensasjon for næringslivet for juni, juli og august.

Klikk på linken for nærmere informasjon:
https://kompensasjonsordning.no/