Kommunen har fordelt koronamidler til lokalt næringsliv

Formannskapet gjorde 2.6.21 vedtak om tildeling av koronamidler til lokalt næringsliv, med ei samla ramme på 500.000 kroner som er overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene vil bli utbetalt med det aller første.

Før ordninga ble lyst ut, bestemte formannskapet å prioritere
- reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
- virksomheter som har måttet stenge ned pga. smitteverntiltak
- virksomheter som av ulike grunner faller utenfor kompensasjonsordningene
- virksomheter som er svært hardt rammet pga. covid-19
- bedrifter som nylig har tatt inn arbeidsledig ungdom

Saksframlegget for formannskapet var unntatt fra offentlighet fordi det inneholdt noen sensitive opplysninger om enkeltbedrifter. En redigert versjon uten slike opplysninger er vedlagt her. (PDF, 310 kB)

Den vedtatte tildelinga er slik:

                Bedrift                                                                               Tildeling 2021

1             Joeriza Tagalogon Espeland/Joe’s gatekjøkken ENK    15.000
2             Trollheim AS                                                                        Avslag
3             ITrollheimen AS                                                                 25.000
4             Rognskog Bil AS                                                                 50.000
5             Sunna Solpris AS                                                                Avslag
6             Inga Dalsegg ENK                                                              20.000
7             A.Kvam AS                                                                          20.000
8             Bakken Helse AS                                                               50.000
9             Rindal Næringsforum FLI                                                 20.000
10           KM Service Karstein Mauset ENK                                    Avslag
11           Bolme Pensjonat AS                                                         80.000
12           3 Venner DA                                                                       50.000
13           Saga Trollheimen Hotel AS                                              50.000
14           El-Watch AS                                                                        80.000
15           Kooyman Eiendom AS                                                      30.000
                Totalt                                                                                500.000