Kommunalt driftstilskudd lag og foreninger 2021

Tiden for å søke om kommunalt tilskudd til lag/foreninger er nå klart, og søknadsfristen er 20.mai!

Skjema for søknad ligger ute på vår nettside med elektroniske skjema her
NB! Merk at dette skjemaet gjelder ordinært driftstilskudd til lag/foreninger. For de som vil søke om tilskudd til planlagte tiltak for tilrettelegging av anlegg og områder innen nærmiljøaktivitet, idrettsformål og friluftsliv skal skjema "Lekeplass - søknad om tilskudd" benyttes her 

Årsmelding og regnskap for siste år skal legges ved søknaden. 

Spørsmål kan rettes til kulturkontoret på tlf 95770482.