Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - legges ut til offentlig høring

Driftsstyret har vedtatt forslag til ny kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet for Rindal kommune for perioden 2018-2022. Plana legges nå ut på høring fram til 12. januar 2018.  

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Eventuelle spørsmål om plana kan rettes til kulturkontoret på e-post: morten.moller@rindal.kommune.no  eller tlf. 95770482.