Kommunal driftsstøtte til lag/foreninger 2018

Lag og foreninger med kontinuerlig drift og aktivitet i Rindal kommune kan søke om driftsstøtte(grunnstøtte) til sin generelle aktivitet. NB! Søknad skal sendes via digitalt skjema fra Rindal kommune sitt søknadssenter www.rindal.kommune.no/elektroniske-skjema/  (velg skjema under Kultur). Søknad krever innlogging via bank-id/Min-ID e.l. Regnskap og årsmelding skal legges ved søknaden. Søknadsfrist 25. mai 2018!

For spørsmål - ta kontakt med kulturkontoret på e-post morten.moller@rindal.kommune.no eller på tlf.: 95770482.