Kartlegger behov for rekruttering i bedriftene

Rindal kommune går nå ut til bedriftene i bygda for å kartlegge hvilke jobber som de nærmeste åra vil bli ledige ved at folk slutter eller går av med pensjon.

Dette gjør vi etter råd fra ordføreren i Holtålen kommune. Der har de gjort noe tilsvarende, og omfanget viste seg å være betydelig. I tillegg vil vi gjerne danne oss et bilde av hvilken kompetanse bedriftene kommer til å trenge i åra framover, også uavhengig av at nåværende ansatte slutter.

Vi ber bedriftene om innen 10. august å svare på et sett med spørsmål som ligger i et skjema på hjemmesidene her:

Skjema

Dette inngår i arbeidet med «Rindal inn i framtida - lokal utviklingsplan». Der henter vi inn ekstern støtte fra Distriktssenteret, fylkeskommunen og andre. Etter ferien vil kommunen med bistand fra Distriktssenteret gjennomføre ei stor spørreundersøkelse retta mot egne innbyggere, fritidsbeboere og særlig mot ungdom, også mot dem som har flytta ut, for få innspill til utviklingsarbeidet.