Informasjon fra Rindal helsetun

Retningslinjer for besøk ved Rindal helsetun fra 18. desember 2020

På grunn av Covid-19 situasjonen i Norge har vi i samråd med kommuneoverlegen laget nye retningslinjer for besøk til Rindal helsetun.

Fra 18. desember gjelder følgende restriksjoner:

Besøk skal avklares på forhånd, ved å ringe til avdelingen til den du skal besøke.

  1. Alle som kommer på besøk, skal utføre håndhygiene ved ankomst.
  1. Besøkende skal gå direkte til og fra rommet til beboeren, og ikke oppholde seg på fellesarealer som stue og kjøkken ol.
  1. Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og øvrige beboere.
  1. Pårørende som kommer fra områder i Norge med stort smitteutbrudd utviser ekstra forsiktighet, holder 2 meters avstand og bruker munnbind under besøket.
  1. Pårørende og andre som ønsker å komme på besøk ved helsetunet, og som har vært i utlandet med hjemkomst siste 10 dager skal ikke komme på besøk.
  1. De som er mistenkt eller bekreftet smittet av covid-19, skal ikke komme på besøk til institusjonen. Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak gjøres for svært syke og døende.
  1. Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende, som oppbevares i avdelingen i 10 dager for evt. smitteoppsporing.
  1. Det kan komme to personer om gangen til den enkelte beboer. Å ta med gaver og blomster er ok.

Beboere og ansatte setter stor pris på at pårørende, venner og andre kommer på besøk.

Kontaktinformasjon

Kortidsavdelingen
Mobil 905 74 812
Langtidsavdelingen
Mobil 906 01 103
Skjermet avdeling for demente
Mobil 995 80 295