Influensavaksinering og oppfriskningsdose Korona i Rindal

Tid og sted:

Det blir arrangert drop-in influensavaksinering den 31/10 og 2/11 på Eldresenteret i Rindal.

Du trenger ikke å bestille time til årets influensavaksine.

De som er født fra 1950 og tidligere møter kl 10.00 enten 31/10 eller 2/11. 

De som er født fra 1951 og senere møter kl 13.00 en av dagene.

Hvem:

Alle over 65 år og personer mellom 18 og 64 år med risikofaktorer (se under) er anbefalt å ta influensavaksine

Pris:

influensavaksinen koster kr 250, og du betaler med kort.

Oppfriskningsdose Korona

Dersom du enda ikke har fått oppfriskningsdose av koronavaksinen, vil det bli mulig å få den samtidig med influensavaksinen. 

Du må i så tilfelle ringe Rindal legekontor og gi beskjed om dette på forhånd.

Pneumokokkvaksine:

Dersom du er i risikogruppe og/eller over 65 år, og ønsker denne vaksinen, må du kontakte fastlegekontoret ditt. Denne koster kr 400.

Vaksinen er anbefalt hvert 5.år for de > 65 år, eller om du har annen særlig kronisk sykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til: