Hva mener hyttefolket om Rindal?

Klikk for stort bildeKommunen sender nå brev til alle 660 personene som har hytte i Rindal, men bor utenfor bygda til daglig.n

Vi ber dem om å avsette noen minutter til å fortelle oss hvordan det oppleves å ha fritidsbolig her.

Vi ønsker kort og godt å vite hva de er fornøyd med og ikke fornøyd med i Rindal. 

Formålet er å få mer kunnskap for å dermed å kunne legge forholda godt til rette for at hyttefolket med familie og venner kan få enda bedre opphold her i bygda.

Tiltaket er ei oppfølging av kommunens nye næringsplan.

Kommunen kommer til å formidle resultatene til alle som på ulike måter har befatning med hyttefolket her.

Undersøkelsen er nettbasert og åpen fra 1. til 20. februar 2018.

Alle svar behandles konfidensielt. Vi ser likevel gjerne at folk oppgir sin e-postadresse på spørreskjemaet, slik at vi kan kontakte dem seinere. Dette er helt frivillig.

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911