Høring- Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2019-2022

Kom med innspill til ny hovedplan for vann, vannmiljø og avløp, 2019-2022.

Les mer om høringsutkastet og muligheter til å komme med innspill her