Høring av lokale forskrifter til ny opplæringslov

Rindal kommune skal vedta flere forskrifter før skolestart i august 2024. Her kan du lese mer om de ulike utkastene, og om hvordan du kan gi innspill til forskriftene.

Om høringa

I ny Lov om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (Opplæringslova) som trer i kraft fra 1.august 2024, er det flere endringer i forhold til dagens lov. Det er blant annet krav til at det skal utarbeides lokale forskrifter, og det betyr at kommunen må ha lagt ut forslag på høring, vedtatt og kunngjort nye forskrifter i forhold til ny opplæringslov før 1.august 2024. Det er kommunestyret som fastsetter lokale forskrifter.

Målgruppe for høringen er først og fremst de som blir berørt av forskriftene, og det vil da være barn, foresatte og ansatte i skolen. I tillegg er høringen lagt ut til innbyggerne på hjemmesida til kommunen.

Rektor videresender forslaget til elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), skolen sitt skolemiljø- og samarbeidsutvalg, tillitsvalgte og verneombud ved skolen.

Innspill til de ulike forskriftene sender du inn via e-post til kommunen: post@rindal.kommune.no, og frist for å sende inn høringsuttale er 14.juni 2024.

Høringsdokument

Driftsutvalget behandlet saken i møte 30.04.24 som sak 9/24, og det ble gjort vedtak om at følgende utkast til forskrifter blir lagt ut på høring:

1 Forskrift om hovedmål for grunnskolen i Rindal kommune (PDF, 36 kB)

2 Forskrift om permisjon fra skolen i Rindal kommune (PDF, 49 kB)

3 Forskrift om skolefritidsordningen i Rindal kommune (PDF, 63 kB)

4 Forskrift om skoleregler og skoledemokrati i Rindal kommune (PDF, 83 kB)

5 Forskrift om skolerute Rindal kommune (PDF, 139 kB)