Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2022-2025

I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2022-2025, jfr. vedlegg, ut på høring.

Kommunestyret vil 15.11.21 behandle høringsuttaler og handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2022-2025 og fatte endelig vedtak i budsjettsaken.

Høringsbrev - Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2022-2025 (PDF, 495 kB)

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2022-2025 (PDF, 2 MB)

Betalingsregulativ 2022 (PDF, 224 kB)

Egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester 2022 (PDF, 151 kB)

Frist for uttalelser til formannskapets høringsutkast settes til 6.12.21 kl 12:00

Uttalelsene sendes til Rindal kommune ved e-post postmottak@rindal.kommune.no.

Husk å merke med «Høring budsjett 2022». Høringsdokumentet består av protokoll fra formannskapets møte 17.11.21, formannskapets forslag til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2022-2025, samt tilhørende gebyr og egenbetalingsregulativ.