Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2021-2024

Kommunestyremøte vedtok endelig handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse på kommunestyremøte 16.12.20.

Her kan du lese dokumentet (PDF, 4 MB)