Gratulerer til alle som tok fag-/svennebrev og kompetansebevis i 2020

Rindal kommune ønsker å gratulere alle som tok fag-/svennebrev og kompetansebevis i 2020. Dere er verdifulle!

SSB Norge har sagt at det vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2035. Det vil si at det blir et stort behov for denne type kompetanse!

Lykke til på ferden om det blir jobb eller videre skolegang!

Disse har tatt fag-/svennebrev og kompetansebevis i lærebedriftene i Rindal  i 2020 :

Lærebedrift:  Bergmoen Snekkerverksted AS
Eivind Johan Haltli, Industrisnekkerfaget.                    
Isak Haltli, industrisnekkerfaget.                                   
Roger Gjengedal, industrisnekkerfaget.   

Lærebedrift : Rindal kommune            
Bastian Mogstad, barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Embla Røen Fosseide, helsearbeiderfaget                   
Heidi Synnøve Dalen, helsearbeiderfaget .                  

Lærebedrift : A. Kvam AS
Jørgen Gjerstad, industrimekanikerfaget.       

Lærebedrift:  VIBO entreprenør AS
Sander Veiset Bævre, tømrerfaget.          

Lærebedrift : Rørservice AS              
Per Øyen, rørleggerfaget.                                              
Hans Polden, rørleggerfaget           

Lærebedrift : Rindal Bil- og Landbrukssenter AS
Joar Svinsås, landbruksmaskinmekanikerfaget.           

I tillegg er det noen som har tatt fagprøve som praksiskandidater ute i bedriftene, som vi ikke har navn på.

Her følger noen bilder:
1. Isak Haltli Bergmoen 
2. Joar Svinsås RBL
3. Jørgen Gjerstad, A. Kvam
4. Bastian Mogstad og Bente Beate Øyaseter

Vibeke Langli og Grete Elshaug