Full gjennomgang av næringsbudsjettet

    

På sitt møte onsdag 12. februar vil formannskapet gå gjennom bruken av midler til næringsutvikling i 2020, både fra årets knappe budsjett og ved tilførsel av ekstraordinære midler fra innestående i Rindal utviklingsfond (RUF).

Det ligger store forpliktelser for kommunen knytta til tidligere gitte tilsagn, avhending av T-Komponent Bygg AS og utbygging av breiband og bedre mobildekning. Videre er det ønskelig å ha et minstemål av midler til å yte bidrag til utvikling i lokale bedrifter også i 2020. For å dekke inn alt dette foreslår rådmannen å tære kraftig på næringsfondet.

Formannskapet vil også ta stilling til bruken av midler til såkalte samfunnsprosjekter i 2020. Blant disse er sommerjobb for ungdom og tilskott til nydyrking, vandrefestival og optimistkonferanse.

Saksframlegget finner du her