Framdriftsplan for videre arbeid med nytt helsehus

Rådmannen er i en prosess der skisseprosjekt skal ferdigstilles. Leveranse fra Streken AS forventes mottatt 14.november.

Utkast legges så fram for styringsgruppen innen 1.desember for videre bearbeidelse.

Det vil bli et åpent informasjonsmøte for alle interesserte i slutten av januar. Dato vil bli publisert når det nærmer seg.

Kommunestyret vil deretter få saken til behandling, og der skal blant annet videre framdrift for prosjektet vedtas.