Folkehelseprofil for Rindal - temaet for 2018 er alkohol og rusmidler

Folkehelseprofilen for Rindal 2018 ble lagt ut 13.02.18. 

Temaet for 2018 er alkohol og rusmidler.

Kontaktinformasjon

Elen Sandvik
Ergoterapeut / folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 901 60 864