Ferievikarer i helse- og omsorgstjenestene i Rindal kommune 2019

Vi har behov for ferievikarer, særlig i hovedferien uke 27 – 32, men trolig også noe før og etter. Vi trenger sykepleiere/studenter/helsefagarbeidere, miljøterapeuter, miljøarbeidere m.m. og ufaglærte til;

HJEMMETJENESTENE (hjemmetjeneste og hjemmehjelp)
RINDAL HELSETUN (også til kjøkken og vaskeri, aktivitør og dagbrukertilbud)
BO- OG MILJØTJENESTEN (BOFELLESSKAP LITJTUNET/MIDTGARD)

Hjemmesykepleien har egne biler til disposisjon og søkere må ha sertifikat. Hjemmehjelpere må disponere egen bil, men noen unntak. Studenter som tar helsefaglig høyskoleutdanning/universitet vil bli lønnet etter en brutto årslønn på kr. 396 200

Søkere må kunne kommunisere godt på norsk og ha god skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi ønsker oss ferievikarer som

  • har gode samarbeidsevner, og er engasjert i arbeidet
  • har evne til å arbeide selvstendig
  • har god arbeidskapasitet

Vi tilbyr opplæring, godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger

Vi ber deg om å prioritere mellom de avdelingene du søker på, og angi tidsrommet du kan arbeide.
Søkere som kan arbeide i hele ferieperioden vil bli prioritert.

Oppgi referanse.
Politiattest må fremlegges for stillinger i helse - og omsorgstjenesten.
 

Tilsetting på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.
Lønn etter avtale/i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser.

 

Opplysninger om stillingen får du ved å kontakte Grete Ranes Heggem, tlf. 92650771/epost: grete.ranes.heggem@rindal.kommune.no.

 

Det skal ikke sendes inn attester og vitnemål sammen med søknaden. Disse blir etterspurt ved evt. intervju og tilsetting.
Søk elektronisk på https://www.rindal.kommune.no/elektroniske-skjema/

 

Merk søknaden med saksnummer 19/44

Søknadsfrist: 31.03.19