Endring på navneforslag til hytteområder i Rindal

Navnekomiteen i Rindal la i 2020 ut sine forslag til navn på hytteområder i Rindal som grunnlag for vei- og områdeadressering på høring. Etter høringsrunden og innspill fra Språkrådet endret navnekomiteen forslag på enkelte av disse områdene. Navnsetting på hytteområder skal til politisk behandling i februar, og fullstendig navneliste over de aktuelle områdene er vedlagt i linken under.

Endret innstilling på navn etter høringsrunden i fjor er merket med gult og grønt i navnelisten på linken under. Eventuelle innspill kan sendes på e-post til post@rindal.kommune.no eller pr post til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal innen 02. februar 2021. Spørsmål kan rettes til kulturleder Morten Møller på tlf 95770482.   

Samla oversikt over navnekomiteens innstilling jmf vedlagte kartskisse og nummererte tabelloversikt under. Nummer i navneoversikten henvises til nummer i kartvedlegget. 

Navneliste adresseparseller forslag jan20 (PDF, 136 kB)

Kart adresseparseller forslag jan20 (PDF, 11 MB)

 

Klikk for stort bilde