Ekstremværet Hans

Det er meldt store nedbørsmengder utover dagen og natt til tirsdag. Kriseledelsen i Rindal kommune hadde felles møte med Surnadal kommune i går ettermiddag. Der var hovedfokuset felles vassdrag, Surnavassdraget og eventuell fare for flom.

Ekstremværet Hans Metrologisk Institutt

Kriseledelsen i Rindal kommune har hatt møte i dag formiddag.

Kritiske punkt innenfor teknisk sektor har vært vurdert, slik som vann, avløp og veier. Det var også en gjennomgang angående helseberedskap, spesielt hjemmetjenesten, for hjemmeboende eldre.

Ordføreren har allerede i går kveld opprettet kontakt med Røde Kors og Sanitetsforeningen for bistand ved eventuelle beredskapsbehov.

Rindal kommune følger situasjonen nøye, og det vil bli flere møter i kriseledelsen ved behov.

Vi oppfordrer innbyggerne til å følge med på værsituasjonen, og i forkant av nedbøren å sikre i og rundt egne eiendommer ved behov.

Teknisk vakt i Rindal kommune tlf 41 64 50 70.

 

Ved ytterligere spørsmål, kan media ta kontakt med:

Ordfører Mildrid Kattem Aune, tlf 95 17 49 74

Kommunedirektør Mons Otnes, tlf 41 50 77 87