Ekstraordinær båndtvang for hunder i Rindal kommune

Rindal kommune har vedtatt ekstraordinær båndtvang for alle hunder med virkning fra 1. mars. Bakgrunnen for vedtaket er de store snømengdene og utfordringene for hjorteviltet som følger med det.

Ekstraordinær båndtvang for hunder i Rindal kommune:

§ 1
Med hjemmel i § 5 i Forskrift om hundehold, Rindal kommune, datert 6. mai 2015, fastsetter kommunedirektøren med virkning fra 1. mars 2022 ekstraordinær båndtvang for alle hunder i alle deler av Rindal kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade hjorteviltet.

§ 2
Båndtvangen gjelder for alle hunder med følgende unntak:

  • Hund når den brukes i reindrift.
  • Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
  • Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste.
  • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

§ 3
Vedtaket vil bli vurdert opphevet dersom forholdene skulle endre seg, men gjelder ellers fram til 1. april 2022, som er startdato for ordinær båndtvang.

Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Statsforvalteren.