Eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn

Klikk for stort bildePå bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt fattet 16.12.2020 for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut i kundemottaket på kommunehuset. I tillegg er den publisert på kommunens internettside her 

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker, 30. april 2021. Klage sendes til postmottak@rindal.kommune.no, klagen merkes «Klage eiendomsskatt GBnr….».