Eiendomsskatt for 2018 - offentlig ettersyn

Skatteseddelen for eiendomsskatt for 2018 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen. 

Skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. Les mer her