DETALJREGULERING FOR MOAN BOLIGOMRÅDE - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har nylig vedtatt at detaljreguleringsplan for Moan boligområde skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur gjennom å slå sammen, digitalisere og modernisere de to gamle reguleringsplanene for Moan.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig innen 15. april 2021 til:

Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal eller post@rindal.kommune.no

Her er plandokumentene:

Vedtaket i formannskapet var som kommunedirektørens innstilling.

Plandokumentene er også tilgjengelige i kundemottaket i kommunehuset.

Lurer du på noe, kan du kontakte Rindal kommune ved Sivert Dombu, tlf 957 85 911