Det er viktig å registrere positive hjemmetester

Alle som er syke med luftveissymptomer, bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og dem som har gjennomgått covid-19. Anbefalingen om test gjelder ikke for barn og skoleelever ut videregående skole.

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer, anbefales du å holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper. Hold deg hjemme til du har vært feberfri i minst 24 timer. 

Det er viktig at de som har positiv hjemmetest, registrerer seg på https://pasient.remin.no/

For at vi skal kunne ha nytte av dette på best mulig måte, er det viktig å legge inn rett navn, personnummer, telefonnummer, dato for symptomdebut og dato for positiv hjemmetest. Du trenger ikke å legge inn de øvrige i din husstand som nærkontakter. Nærkontakter som blir smittet, må legges inn på det tidspunktet de får positiv hjemmetest.