Den store hyttedagen i Rindal lørdag 12. oktober 2019

Utvikling av hyttenæringa med tilhørende tjenester er ett av tiltaka i Næringsplanen for Rindal. Våren 2018 gjennomførte vi ei spørreundersøkelse blant alle utenbygdsboende hytteeiere i Rindal. Resultatene ble presentert på et møte i Attanova i juni 2018 og på kommunens nettsider.

Nå går vi videre. I et samarbeid med Rindal Næringsforum inviterer vi bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner til å være med på å arrangere den store hyttedagen lørdag 12. oktober. Dette er lørdagen i høstferien. Den har vi valgt fordi vi regner med at det er mye folk på hyttene da.

Målgruppa for arrangementet er nåværende og framtidige hytteeiere med deres familier og bekjente. Alle aldersgrupper. Poenget er å knytte dem enda sterkere til bygda og gjøre dem til enda ivrigere kunder for det lokale næringslivet. Dette blir både en markedsplass og en happening. En gau dag, ikke et seminar.

Vi ser for oss å ha mye uteaktivitet og myldring ved skimuseet og Tjønna, kanskje med en lavvo for noen av innslaga, slik som da Vandrefestivalen var der. Rindalshuset er reservert for å ha i bakhanda dersom været tegner til å bli dårlig. Noen kan kanskje arrangere fest i lavvoen om kvelden?

Vi tenker å invitere lokale serveringsbedrifter til å komme og stå for salg av mat og drikke, herunder kanskje grilling ute.

Så langt har vi ikke spurt øvrige deltakere, så dette er et første varsel og en tidlig skisse. Vi sender den til alle medlemsbedrifter i Rindal Næringsforum (med tillatelse fra Ole Solvik), noen lokale organisasjoner (Rindal vel, Røde Kors, Jeger og fisk) og andre vi trur kan være interesserte.

Listene nedenfor er så langt bare vage tanker og sikkert ikke uttømmende. Men sett av dagen i kalenderen og meld gjerne tilbake innen 31. januar hvis du/dere vil delta i planlegginga, har gode ideer, vil være aktivt med på sjølve dagen eller har forslag til andre som kunne være med.

Aktuelle innslag kan være:

Ballbingen, noe anna på skoleområdet, leker a la iTrollheimen, natursti rundt Tjønna, fotballgolf, klatring i Rindalshuset, konkurranser, underholdning fra scenen, lokale kjendiser, åpent museum, utlodning …

Korte innledninger om:

 • Breiband og mobildekning
 • Kommunens tjenester; renovasjon, omsorg, kino, kultur …
 • Utbyggingsplaner for nye hytter
 • Vinterbrøyting, veglag, vatn/avløp og andre fellesoppgaver i hyttefelta
 • «Tid til å leve»
 • Viktige funn i hytteundersøkelsen
 • Hvordan et par hytteeiere opplever det

Stands og presentasjoner med:

 • Lokale handels- og tjenestebedrifter
 • Hyttebyggere, handverkere og vaktmestertjenester
 • Strøm- og breibandsleverandør (Svorka)
 • Opplevelsesnæring, fiskemuligheter, andre opplevelser og fritidsaktiviteter
 • Turstigruppa, løypekjørere og stinettet til TT og KNT
 • Trollheimsporten og andre viktige nettsider
 • Organisasjoner som Røde Kors, Jeger og fisk, Utmarkslaget, hytte- og velforeninger …

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911