Deltidsstilling som brannmannskap

Rindal brannvesen er et deltidsbrannvesen med til sammen 16 mannskaper og befal i tillegg til brannsjef. Utkalling skjer over nødnettradio.

En av våre brannkonstabler har nådd pensjonsalderen og Rindal kommune trenger derfor en ny brannkonstabel til sitt brannkorps.

Kvalifikasjoner:

  • Vi ønsker personer som bor i nærheten av Rindal sentrum og helst arbeider i Rindal.
  • Førerkort minimum kl. B.
  • God fysisk og psykisk form.
     

Søkere må være villig til å gjennomgå grunnopplæring.
 

Oppgi gjerne referanse.
 

Tilsetting på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn og godtgjøring i henhold til bestemmelser i Hovedtariffavtalen og Lokal særavtale for Brann- og redningstjenesten i Rindal kommune.

 

Opplysninger om stillingen fås ved å kontakte:

Enhetsleder Teknisk avdeling Nils Heggem, tlf. 93082429, e-post: nils.heggem@rindal.kommune.no 

Brannsjef Tor Arne Moen, tlf. 90929031, e-post: tor.arne.moen@surnadal.kommune.no

 

Søk elektronisk på https://www.rindal.kommune.no/elektroniske-skjema/

Attester og vitnemål etterspørres ved eventuelt intervju og tilsetting.


Merk søknaden 19/83

Søknadsfrist: 11.02.2019