Birgit Reisch har sagt opp sin stilling som rådmann i Rindal kommune

Birgit fyller 62 år i november, og velger å benytte seg av muligheten til å bli pensjonist. Sluttdato for fratredelse blir 1. desember 2020.

Formelt vedtak for å starte prosessen med å rekruttere ny kommunedirektør blir behandlet i kommunestyremøte 27.mai.