Avtalegiro kommunale avgifter og mulighet for månedlig faktura

Fra 2022 innfører Rindal kommune muligheten for innbyggere å motta kommunale avgifter månedlig.

I forbindelse med denne innføringen, er alle avtaler for avtalegiro nå opphørt for kommunale avgifter.

For deg som ønsker å benytte avtalegiro også i fortsettelsen, kan du gjøre dette ved å etablere en ny avtale i din nettbank, eller ved å kontakte banken din. Din nye Avtalegiroreferanse, finner du nederst på betalingsdokumentet som har forfall 20.03.2022.

Har du kommunale gebyr over 2000,- pr år, og ønsker å motta månedlig faktura, kan du søke om det på epost.

Du finner informasjon om, og kopi av din faktura, på ‘Min side’ på rindal.kommune.no

(Denne artikkelen ble første gang publisert 08.03.22.)