Åpent møte om Helseplattformen

Torsdag 9. mars kommer Øyvind Høyland fra Helseplattformen til Rindal.

Han deltar først i kommunestyremøtet fra kl. 09.00. Det kan ses på kommune-TV eller ved å møte opp på Eldresenteret. Deretter blir det et åpent møte i Attanova, Rindalshuset for alle interesserte. Øyvind Høyland vil orientere om Helseplattformen og svare på spørsmål fra salen. Plakat til møtet (PDF, 131 kB)