17. mai markering i Rindal 2021

Det offisielle 17. mai programmet i Rindal i 2021 blir gjennomført på omtrent samme måte som i fjor. 

17maitog 2015 Foto Trollheimsporten

Det vil si at det ikke legges opp til noe tradisjonelt barne- /folketog eller andre arrangement som fører til stor ansamling av deltagere eller publikum den 17 mai. Programmet vil derfor bestå i flaggheising med deltagelse fra Blæst`n ved Rindal helsetun på morgenen, og gudstjeneste i Rindal kirke kl 11.00. I motsetning til i fjor vil gudstjenesten i år bli gjennomført med fysisk oppmøte innenfor de smittevernsregler som gjelder. Rett etter gudstjenesten vil det bli spilling med Blæst`n og synging av nasjonalsangen utenfor Rindal kirke.

I tillegg vil fjorårets suksess med eget veteranbil-/traktortog bli gjentatt,  og vi håper på like stor oppslutning i år også. Toget vil starte kl 12.15 fra parkeringsområdet ved Rindal kirke og følge den tradisjonelle ruten gjennom Rindal sentrum, rundt Trollbanen og til Rindal helsetun. Deretter blir det kjørt til Rindalshuset og Lina Roindt. 

NB! Deltagelse i veteranbil-/traktortog: Vi ønsker så mange deltagere i toget som mulig, og ber alle interesserte om å melde seg på til;
Veteranbiltog: Martin Rise - tlf./sms: 92087709   (ev på msg.gruppa Veteranbiltog på 17.mai)
Traktortog: Joakim Sveen Flåtten - tlf./sms 98037581

Hovedkomiteen arbeider også med en egen digital 17.maisending på lik linje med programmet i 2020, som vil bli en produksjon som vil bli lagt ut på ulike internett-plattformer.   

Det offisielle programmet for 17. mai i Rindal ser da slik ut:  

Kl 09.00

Flaggheising Rindal helsetun

Blæst`n spiller 

Kl 09.30-11.00

Pop-ups med Blæstn rundt om i bygda…..    

Blæst`n spiller uannonsert på på ulike steder  

Kl 11.00

Gudstjeneste Rindal kirke

 

Kl 11.45 (ca)

Blæst`n spiller utenfor Rindal kirke

Rett etter gudstjeneste

Kl 12.00

Hele Norge spiller og synger Ja Vi elsker

Blæstn spiller utenfor Rindal kirke + oppmøtte synger.  

Kl 12.15

Start veteranbil- og traktortog

Går den tradisjonelle ruta fra kirken, via sentrum, rundt Trollbanen og til helsetunet. Toget kjører sakte forbi helsetunet og  deretter opp «helsetunbakken» og til Rindalshuset via boligfeltet, så Lina Roindt og til Moan boligfelt.  

Kl 15.00

Filmproduksjon med 17.maiprogram; taler etc. sendes ut på nett

 

pr 06.05.21