Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Adkomst - erklæring om PDF, 28 kB

15.11.2012 Filtype
Adkomst - erklæring om - vedlegg PDF, 28 kB

15.11.2012 Filtype
Avlastning, søknad om PDF, 11 kB

01.12.2016 Filtype
Avtale om leie av jord PDF, 90 kB

15.11.2012 Filtype
Bo- og driveplikt - søknad om fritak fra PDF, 35 kB

15.11.2012 Filtype
Boligtilskudd - søknad om PDF, 34 kB

15.11.2012 Filtype
Bygdeutviklingsmidler - søknad PDF, 76 kB

15.03.2006 Filtype
Etablererstipend (BU) - søknad PDF, 89 kB

15.11.2012 Filtype
GAB-registrering - melding til PDF, 39 kB

15.11.2012 Filtype
Godtgjørelse til folkevalgte - blåskjema PDF, 101 kB

06.02.2013 Filtype
Grunneiendom - søknad om deling av PDF, 872 kB

15.03.2006 Filtype
Individuell plan - egen søknad om PDF, 123 kB

15.11.2012 Filtype
Klageskjema PDF, 40 kB

15.11.2012 Filtype
Kompetansegivende utdanning - søknad om PDF, 33 kB

15.11.2012 Filtype
Konsesjon - søknad om PDF, 107 kB

15.11.2012 Filtype
Konsesjonsfrihet, egenerklæring om PDF, 241 kB

15.03.2006 Filtype
Lanbruksvei, søknad om bygging PDF, 247 kB

07.03.2017 Filtype
Ledsagerbevis - retningslinjer PDF, 32 kB

15.11.2012 Filtype
Ledsagerbevis - søknadsskjema PDF, 68 kB

15.11.2012 Filtype
Miljøtiltak i jordbruket, spesielle PDF, 110 kB

15.03.2006 Filtype
Miljøtiltak i skog - søknad om tilskudd PDF, 144 kB

20.02.2006 Filtype
Motorferdsel i utmark - kjørebok PDF, 105 kB

15.11.2012 Filtype
Motorferdsel i utmark - søknad om dispen PDF, 31 kB

15.11.2012 Filtype
Nydyrking, godkjenning av plan for PDF, 71 kB

15.11.2012 Filtype
Omsorgslønn - søknad om PDF, 89 kB

18.09.2012 Filtype
Omsorgslønn, retningslinjer for vedtak PDF, 114 kB

01.12.2016 Filtype
Politiske utvalg, forslag til vedtak i PDF, 13 kB

15.11.2012 Filtype
Psykisk helsetjeneste - søknadskjema PDF, 126 kB

15.11.2012 Filtype
RUF, tilskuddsordningen - søknadsskjema PDF, 168 kB

15.11.2012 Filtype
SFO - søknadsskjema PDF, 11 kB

15.11.2012 Filtype
Skjenkeareal - søknad om utviding av PDF, 91 kB

15.11.2012 Filtype
Sosialhjelp, økonomisk PDF, 50 kB

15.11.2012 Filtype
Startlån - søknadsskjema PDF, 49 kB

15.11.2012 Filtype
Støttekontakt - søknad om PDF, 11 kB

18.09.2012 Filtype
Støttekontakt - søknad om oppdrag som PDF, 61 kB

15.11.2012 Filtype
Støttekontakt, retningslinjer for tildeling PDF, 112 kB

01.12.2016 Filtype
Søknad om fri fra undervisning PDF, 213 kB

19.08.2014 Filtype
Søknad om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer PDF, 215 kB

06.08.2015 Filtype
Søknad om redusert barnehagebetaling PDF, 220 kB

06.08.2015 Filtype
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING PDF, 44 kB

13.12.2010 Filtype
Søknads-/henvendelsesskjema for psykisk helse- og rusarbeid PDF, 121 kB

Oppdatert okt 2016

11.10.2016 Filtype
Søknads-/henvendelsesskjema, pleie-omsorg PDF, 266 kB

Oppdatert sist oktober 2016

15.11.2012 Filtype
Søknads-/meldingsplikt, unntatt fra PDF, 121 kB

15.11.2012 Filtype
Tidligpensjon for jordbrukere PDF, 168 kB

15.03.2006 Filtype
Torgplass - søknad om kommunal PDF, 31 kB

15.11.2012 Filtype
Torgplass - søknad om kommunal - kart PDF, 374 kB

16.05.2006 Filtype
Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur PDF, 168 kB

07.03.2017 Filtype
Utbetaling av skogfond til diverse formål PDF, 93 kB

07.03.2017 Filtype
Utslippstillatelse - søknad om PDF, 703 kB

29.10.2010 Filtype
Veibygging, søknad om tilskudd PDF, 667 kB

07.03.2017 Filtype
Administrasjonen Kultur Næring og bedrift
Barnehage og skole Ledige stillinger
Fant du det du lette etter?