Høringer
Publisert 28.03.2017

Rindal kommune sender på høring forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold.

I juli 2016 trådte § 3-2a i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i kraft. Bestemmelsen pålegger alle kommuner å gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, vedtak om plass på venteliste og hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

Et sentralt mål for forskriften er mer forutsigbarhet, åpenhet og etterprøvbarhet, samt bedre tallgrunnlag og annet kunnskapsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av heldøgns omsorgstilbud og av tjenestetilbudet for øvrig.

Forslag til forskrift er sendt ut til aktuelle høringsinstanser for uttale. Andre som måtte ønske det, kan komme med innspill til alle sider av forslaget. 

Publisert 21.03.2017

Formannskapet har nylig vedtatt å legge forslag til ny næringsplan for Rindal 2017-20 ut på åpen høring.

Høringsfristen er torsdag 20. april.

Næringsplanen (PDF, 3 MB)

Fant du det du lette etter?