Botilbud

Omsorgstjenesten disponerer 10 boliger i Utigard og 20 boliger i Austigard til eldre. Boligene tildeles av inntaksnemnda ved Rindal Helsetun etter søknad (PDF, 266 kB).

Husleie fastsettes årlig av kommunestyret. Praktisk bistand i boligen (hjemmehjelp) og/eller omsorgstjenester (hjemmesykepleie) tildeles på ordinært vis. Det er ikke fast bemanning i boligene.

Rindal Helsetun - Austigard - Klikk for stort bilde Utigard, omsorgsbolig - Klikk for stort bilde Litjtunet - Klikk for stort bilde Midtgard_3 - Klikk for stort bilde

Litjtunet (4 boliger) og Midtgard (4 boliger) har som målgruppe yngre brukere med funksjonshemming/bistandsbehov. Det er tilsatt eget personale som bistår brukerne.
Boligene tildeles av inntaksnemnda ved Rindal Helsetun etter søknad (PDF, 266 kB). Husleie fastsettes årlig av kommunestyret.

Mer om Litjtunet og Midtgard.
Mer om Rindal Helsetun.

Botilbud
Botilbud
Tittel:Navn:telefon:
Hjemmetjenesten, avd.lederRagna Nordvik414 57 114
Ledende hjemmehjelpMarit Ø. Rønning905 41 877
Litjtunet/Midtgard, avdelingslederLina Røen Negaard913 96 803
 
Sist endret 23.09.2016 10:28
Fant du det du lette etter?