Barnehage

 

I Rindal har vi tre barnehager:
- Bolme barnehage, 4 avdelinger med åpningstid kl 06.45 – 16.45
- Rindal barnehage, 1,3 avdeling med åpningstid 06.45 – 16.30
- Øvre Rindal barnehage, 2 avdelinger med åpningstid kl 06.45 – 16.30

Driftsstyret er politisk styringsorgan og har tilsynsansvar for barnehagedriften.

I Rindal varer barnehageåret fra 15.august til 14.august året etter.
Det tilbys 5,4,3 og 2 dagers plass, men ikke turnusplasser.
Tildeling av plass skjer etter søknad fra foreldre/foresatte og gjøres administrativt av styrer ved den enkelte barnehage.

Hovedopptak av barn som har rett til plass skjer to ganger i året med søknadsfrist 1. mars for oppstart fra 15. august og senere på året.
Søknadsfrist er 1. oktober for oppstart fra 1. januar.

I tillegg gjøres det suppleringsopptak ved ledig kapasitet, dog ikke etter 1. juni
og 1. desember.

 

Rett til barnehageplass
Rett til barnehageplass er vedtatt/hjemlet i barnehageloven §12a.

Rett til plass fra 15. august gjelder for barn som fyller ett år i august det året det søkes om barnehageplass. Søknadsfrist er 1. mars.Randi Folden - Klikk for stort bildeRandi Folden

Rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år gjelder for barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass. Foreldrene betaler fra den måneden barnet starter opp eller fyller ett år. Søknadsfrist er 1. mars.

Rett til plass fra 1. januar etter at barnet er fylt ett år gjelder for barn som fyller ett år i desember. Dette er en ordning som gjelder for barn i Rindal.
Søknadsfrist er 1. oktober.

Les mer om tildeling av plass i Vedtekter for barnehagene.


ForeldrebetalingGunnveig Røen - Klikk for stort bildeGunnveig Røen

Kommunestyret vedtar hvert år betalingssatsene for barnehagene i Rindal, i tråd med maksimalgrensen som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Rindal har gradert betalingssats, etter størrelsen på barnehageplassen. Det sendes ut faktura for 11 måneder i året, juli er betalingsfri. Matpenger kommer i tillegg. Det gis reduksjon i foreldrebetalingen for søsken.

Familier som har barnehageplass kan ta kontakt med barnehagen for kjøp av enkeltdager utover tildelt plass. Disse kan kjøpes når evt. andre barn har fravær eller ved ledig kapasitet.

Andre ordninger for redusert foreldrebetaling som det kan søkes om:
- Redusert betaling på grunn av fravær
- Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i familier med inntekt under 428 000 kroner
- Redusert betaling for familier eller husholdninger med inntekt under 500 500 kroner

 

Søk om barnehageplass eller redusert foreldrebetaling:

Elektroniske skjema

Barnehage - nettlinker
Lenker:
Barnehageloven
Rammeplan for barnehager

logo - Klikk for stort bilde
Barnehagene bruker Itslearning som læringsplattform

Barnehagene i Rindal
NavnStillingTelefonEpost
Randi FoldenStyrer ved Rindal og Øvre Rindal barnehage47017201randi.folden@rindal.kommune.no
Gunnveig RøenStyrer Bolme barnehage91604180gunnveig.roen@rindal.kommune.no
Gunnhild StupstadSkolefaglig ansvarlig97710034gunnhild.strupstad@rindal.kommune.no
Bolme barnehage:Litjstøggu91569423
Nystøggu94885886
Skulstøggu91597194
Storstøggu90512869
Rindal barnehage:Avdelingstelefon91737843
Øvre Rindal barnehage:Ruten97016069
Tuva40315920
Sist endret 29.06.2017 08:37
Fant du det du lette etter?