Kommunale planer

«Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2025 (PDF, 1014 kB)» fra 2015 beskriver hvilken retning vi ønsker at bygda skal utvikle seg i og hvordan vi i fellesskap skal kunne nå måla.

«Kommuneplanens arealdel (PDF, 2 MB)» fra 2013 med tilhørende kart (PDF, 3 MB)beskriver hva som er ønskelig og tillatt bruk av ulike areal rundt omkring i bygda, både til næring, rekreasjon og andre samfunnsformål.

Rindal kommunes planstrategi for perioden 2016-19 (PDF, 587 kB) ble vedtatt av kommunestyret i november 2016. Den inneholder en full gjennomgang av statusen for alle planer, for å avklare hvilke planer det er behov for å fornye eller oppdatere i inneværende kommunestyreperiode. Planstrategien omtaler både kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen), reguleringsplaner og planer for virksomheten i kommunens mange tjenesteenheter.

Reguleringsplaner
En oversikt over alle gjeldende reguleringsplaner finnes under kommunens kartløsning i den enkle kartløsninga her. Her er ei kort forklaring. (fra Averøy) til hvordan du kan få fram alle reguleringsplanene i kartet. Ved å klikke på rett område i kartet får du fram nærmere informasjon og kan finne plankart, bestemmelser og andre dokumenter fra kommunens arkiv som gjelder denne planen. Når planoppstarten eller planforslaget er ute til høring, kan du sende inn høringsuttalelse direkte herfra ved å klikke på knappen «Send uttalelse».

Tilsvarende informasjon om hver enkelt plan finnes også i den avanserte kartversjonen her. Klikk først på Rindal for å få et bedre kartutsnitt. Velg vektorkart (ikke rasterkart) i nedtrekksmenyen øverst på sida. Under kommunevåpenet til venstre velger du Arealplaner i nedtrekksmenyen. Deretter velger du plantype. Da kommer alle planene fram i kartet, og nærmere opplysninger om hver enkelt plan får du ved å zoome inn og klikke på rett område i kartet. Da kan du også få fram fram plankart, bestemmelser og andre dokumenter fra kommunens arkiv. Også her kan du sende inn høringsuttalelse ved å klikke på knappen «Send uttalelse». Ved å klikke på Vis alle… får du opp en tabell over alle gjeldende reguleringsplaner.

De nyeste reguleringsplanene
I 2015 har kommunen revidert reguleringsplaner for Rindal sentrum og Igltjønna friluftsområde. I 2016 er det vedtatt en ny plan for Kalkberget masseuttak og en mindre revisjon for hytteområdet Helgetunmarka sør. Planen for gang- og sykkelveg Holte bru - Løfall kom i 2017. 
Andre nye reguleringsplaner finner du her.

Eldre reguleringsplaner
Et utvalg av litt eldre reguleringsplaner som fortsatt gjelder, finner du her.

Andre planer
Ved å klikke inn på snarveiene i filgalleriet til høyre, vil du finne de viktigste fagplanene for det aktuelle tjenesteområdet.

Sist endret 23.05.2017 13:03
Fant du det du lette etter?