Høringer
Publisert 04.07.2017

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med områderegulering av Bjergin næringsområde i Rindal. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Rindal kommune.

Publisert 21.06.2017

Formannskapet i Rindal kommune har vedtatt å legge forslag til to detaljreguleringsplaner for Helgetunmarka sør ut til offentlig ettersyn og å sende dem på høring. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Publisert 19.06.2017

Rindal kommune har utarbeidet forslag til ny trafikksikkerhetsplan for kommunen som skal gjelde for perioden 2017 til 2020.

Driftstyret vedtok å legge ut planen til høring i D-sak 31/17, 13. juni 2017.

Fant du det du lette etter?