Fylkestilhørighet for Rindal


Kommunestyrets vedtak i november

Spørsmålet om fylkestilhørighet for Rindal kommune ble løfta fram av kommunestyret 19.11.2014.

Under saken "Kommunereformen - lokal prosess og framdrift i arbeidet"  foreslo ordføreren et ekstra punkt med slik ordlyd:

«Kommunestyret ber rådmannen forberede en søknad der Rindal kommune søker overføring til Trøndelag

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
Her finner du hele møteboka for denne saken (PDF, 191 kB).

Møter med fylkesmennene

Etter spørsmål fra rådmannen gav Fylkesmannen i Møre og Romsdal råd om saksgangen i brev av 13.02.15 (PDF, 600 kB).

Saken ble i neste omgang drøfta videre på et møte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal 26.03.2015. Her finner du referatet fra dette møtet (PDF, 84 kB).

En måned seinere var folk fra fylkesmannsembetene både i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag på besøk i Rindal 27.04.2015. Begge disse møtene tok for seg både kommunestruktur og fylkestilhørighet.
Fra det siste møtet foreligger det ikke noe fullstendig referat, men innholdet i møtet er omtalt både i sak til kommunestyret om overflytting og i sjølve søknaden om overflytting (se neste avsnitt). Møtet ble også omtalt på kommunens hjemmesider her.

Søknaden om overflytting
Deretter ble et forslag til søknad om overflytting til Trøndelag behandla i kommunestyret 06.05.2015. Det opprinnelige forslaget til brev, som ble lagt fram for kommunestyret, finner du her (PDF, 279 kB).

Møteboka for saken finner du her (PDF, 273 kB).

Ordføreren fikk fullmakt til å redigere og sende søknaden. Den ble sendt 21.05.2015, og den endelige ordlyden finner du her (PDF, 299 kB).

Reaksjoner etterpå
Etter at søknaden ble sendt, har det kommet noen reaksjoner, blant anna et åpent udatert brev til kommunestyret fra Johan Helgetun ca. 20.06.2015. Brevet er her (PDF, 2 MB).

Brevet var referatsak i kommunestyrets møte 24.06.2015. Det framgår av møteboka her (PDF, 185 kB).

Videre arbeid

Sist endret 19.08.2016 14:48
Fant du det du lette etter?