Ledige stillinger


Kan du tenke deg å jobbe i Rindal kommune? Her vil alle ledige stillinger bli annonsert.

Søknader sendes elektronisk: Elektroniske skjema

Publisert 18.05.2017

Rindal kommune har ledig stilling som allmennlege/fastlege. Stillingen er kombinert fastlønn og fastlegeavtale. Hjemmelen har for tiden en listelengde på 550 pasienter. Rindal legekontor har fra før 2 fastlegehjemler. Disse har kontorfellesskap i Rindal helsetun. Kommunen stiller lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet. Vanlige leieforhold for fastlegeavtalen.

Rindal kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med legevakten i Orkdalsregionen. Legekontoret er organisert under helse- og omsorgstjenesten.

Publisert 11.05.2017

Stillingen er organisert under helse- og omsorgstjenesten og har skolehelsetjenesten som sitt hovedområde. Det må også påberegnes andre oppgaver innenfor helsestasjonstjenesten.

Fant du det du lette etter?