Ledige stillinger


Kan du tenke deg å jobbe i Rindal kommune? Her vil alle ledige stillinger bli annonsert.

Søknader sendes elektronisk: Elektroniske skjema

Publisert 20.04.2017

Assisterende helse- og omsorgsleder er en del av lederteamet ved helse- og omsorgstjenesten, og har sitt arbeidssted ved Rindal helstun. I helse- og omsorgsleders fravær vil assisterende leder være dennes stedfortreder. Dette er en spennende jobb, som til daglig innebærer et delansvar for planoppgaver, personaloppgaver eller økonomioppgaver.

Mer enn halvparten av alle ansatte i kommunen har helse- og omsorgstjenesten som sitt arbeidssted. 

Tjenesten omfatter fagområdene;

  • Kjøkken, vaskeri og administrasjon
  • Langtidsavdeling, korttidsavdeling og hjemmetjeneste
  • Bo- og miljøtjeneste
  • Legekontor, helsestasjon, fysioterapi, jordmor, psykisk helsetjeneste og ergoterapi/folkehelse
Publisert 20.04.2017

Bo- og miljøtjenesten er bofellesskap i to boliger for åtte personer med ulike bistandsbehov. Det er ledig fast stilling for miljøterapeut. Arbeidstid på dag, kveld og helg. Avdelingen har kombinasjonsturnus med langvakter og arbeid hver fjerde helg.

Det er 5 minutter til alt, sier vi her i Rindal. Også mellom jobb og fritid. Rundt deg har du hyggelige sambygdinger og en natur som gir gode opplevelser for store og små året rundt. Du får rett og slett mer ut av dagen her enn mange andre steder.

Publisert 20.04.2017

Sykepleier ved hjemmetjenesten, vikariat i 80 % stilling

Hjemmetjenesten er samlokalisert og har felles avdelingsleder med korttidsavdeling ved Rindal helsetun. I tillegg har helsetunet en langtidsavdeling og avdeling for demente.

Vi har ledig vikariat for sykepleier frem til medio august, med mulighet for forlengelse.

Publisert 20.04.2017

Vi har ledig fast stilling som sykepleier, for tiden ved langtidsavdelingen.

Rindal helsetun har til sammen 34 plasser, fordelt på langtidsavdeling, avdeling for demente og korttidsavdeling. For stillingen gjelder turnusarbeid med dag- og ettermiddagsvakter og arbeid to av seks helger.

Publisert 07.04.2017

Teknisk avdeling trenger ferievikarer innen drift og vedlikehold av bygg og anlegg.

Aktuelle arbeidsoppgaver: Maling, Plenklipping, Skogrydding, Renhold

Merk søknaden om dere ønsker jobb innen teknisk avdeling og/eller innen renhold.Vi ønsker søkere fra 18-21 år (fødselsår 1996-1999). Det er ønskelig at søkere har førerkort på bil. 

Fant du det du lette etter?