Tilbud om sertifisering som miljøfyrtårn

Opplev Trollheimen ønsker å gi reiselivsbedrifter rundt Trollheimen anledning til å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøsertifisering er en stadig viktigere faktor, både for bedriftens ansatte, omgivelser og kunder. Stadig flere som kjøper produkter og tjenester er opptatt av at leverandørene er miljøsertifiserte. Miljøsertifisering er en stor fordel i markedsføring av bedriften, og i stedig flere tilfeller et krav fra kundene. Særlig gjelder dette kurs- og konferansesegmentet. For eksempel har mange offentlige aktører og store bedrifter krav om at hoteller og andre overnattingssteder de benytter må være miljøsertifiserte.

Miljøfyrtårn er en godt etablert og velkjent sertifiseringsordning i Norge. Den er praktisk orientert og velegnet for små og mellomstore bedrifter. Mer informasjon om Miljøfyrtårn finnes på www.miljofyrtarn.no

Vi kommer til å sette sammen et opplegg med tre felles samlinger samt individuell oppfølging. Vi følger Stiftelsen Miljøfyrtårn sine bransjekrav og bruker godkjente konsulenter og sertifisører. Første samling vil bli i januar og sertifiseringsprosessen vil fullføres i løpet av våren. Mer detaljert program, innhold og tidsplan vil komme når vi vet hvilke bedrifter som deltar, slik at vi kan tilpasse opplegget best mulig. Opplegget krever innsats og engasjement fra bedriftene som deltar.

Tilbudet gjelder serverings- og overnattingsbedrifter, aktivitetsbedrifter, festivaler og andre organisasjoner med tilknytning til Trollheimen.

Bedriftenes egenandel for å delta blir kr 5000, i tillegg kommer innmeldingsavgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Til sammenligning vil det ordinært koste mellom kr 12.000 og 30.000 dersom en bedrift selv skal betale godkjent konsulent og sertifisør. I tillegg må bedriftene betale etableringsgebyr til Stiftelsen Miljøfyrtårn på kr 2075 og deretter årlig kontingent på kr 900. Sertifiseringen varer i tre år, deretter må man resertifiseres.

Vi gjør oppmerksom bedriftens kommune må ha lisens for at bedriften skal kunne få Miljøfyrtårnsertifikat. Det ser ut til at alle 6 kommunene rundt Trollheimen får en slik lisens på plass.

Påmelding til janne@opplevtrollheimen.no innen 12. Desember.

Vennlig hilsen
Janne Bøklepp
Prosjektleder Opplev Trolheimen